نحوه امتیاز بندی برای مهاجرت به کانادا

حالا که عزم خود را برای مهاجرت جزم کردید، با بررسی‌هایی که در مورد امتیاز بندی مهاجرت به کانادا انجام می‌دهید، می‌توانید یک سنجش نسبی از میزان موفقیت‌تان در این زمینه داشته باشید. در شرایط مهاجرت به کانادا امتیازبندی به دو صورت 100 و 1200 محاسبه می‌شود. در این امتیاز بندی، امتیازی که شما را واجد شرایط برای اقامت دائم می‌کند، حداقل 67 امتیاز است. امتیاز بندی‌های انجام شده بر اساس شرایط سن، تحصیلات، مدرک زبان، سابقه کار، جاب آفر و یا داشتن اقوام درجه یک و همچنین مجرد یا متاهل بودن شما تعیین می‌شود. امتیاز شما را دوبار می‌سنجند. بار اول از 100 بررسی می‌شود تا در صورتی که امتیاز بالای 67 را کسب کردید، امتیازتان از 1200 محاسبه ‌شود.

امتیاز مهاجرت به کانادا

مرحله اول : جدول امتیاز مهاجرت به کانادا از 100

برای محاسبه ۶۷ امتیاز کانادا مطابق جدول زیر شرایط خود را بسنجید:

معیار

امتیاز

میزان تحصیلات 25
مهارت در زبان انگلیسی 28
تجربه کاری 15
سن 12
پیشنهاد شغلی در کانادا 10
انظباق‌پذیری 10
مجموع 100
امتیاز مورد قبول 67

امتیازی که شما برای گذراندن این مرحله نیاز دارید، بر اساس معیارهای زیر تعیین می‌شود.

تسلط به زبان در امتیاز بندی مهاجرت به کانادا

در این مورد تسلط شما به زبان انگلیسی یا فرانسوی، تعیین‌کننده امتیازتان است. مهارت نوشتن، خواندن، گوش کردن و صحبت کردن زبان اول و دوم شما است که امتیازی معادل حداکثر 28 دارد. برای تایید زبان اول، باید حداقل در سطح 7 آزمون CLB یا NCLC (آزمون‌های زبان انگلیسی یا فرانسه) و برای تایید زبان دوم، باید در چهار مهارت، حداقل در سطح 5 قرار داشته باشید.

سطح زبان

Listening

Reading

Writing

Speaking

نمره کل

CLB7 4 4 4 4 16
CLB8 5 5 5 5 20
CLB9 6 6 6 6 24

میزان تحصیلات

اگر تحصیلاتتان را در خارج از کانادا گذراندید، باید مدرک‌تان را ارزیابی کنید. در واقع ارزیابی مدارک‌ نشان می‌دهد که مدرک‌تان ارزشی برابر با مدرک تحصیلی از یک دبیرستان یا کالج کانادایی دارد. به این ترتیب امتیاز مدرک از دیپلم تا دکترا افزایش پیدا می‌کند. مدرک دیپلم دارای 5 امتیاز، فوق دیپلم یک ساله 15 امتیاز، فوق دیپلم دو ساله 19 امتیاز، در صورتی که لیسانس خود را سه ساله گذرانده باشید، 21 امتیاز، اگر دارای دو مدرک لیسانس باشید، 22 امتیاز، فوق لیسانس 23 امتیاز و دکترا دارای 25 امتیاز است. بنابراین حداکثر امتیاز در این مورد 25 است.

اگر به دنبال اخذ پذیرش و اپلای کانادا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستید، می‌توانید از خدمات ایران کانادا استفاده نمایید.

مدرک تحصیلی

جدول امتیاز‌بندی

دیپلم 5
فوق دیپلم یک ساله 15
فوق دیپلم دو ساله 19
لیسانس 21 تا 22
فوق لیسانس 23
دکتری 25

سن

در این مورد، حداکثر امتیازتان 12 است که مربوط به سن 18 تا 35 سال است. از سن 36 تا 46 هرچه سن بالاتر رود، یک امتیاز کمتر می‌شود. برای افراد پایین‌تر از 18 سال و بالاتر از 47 سال نیز امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

سن

امتیاز

18-35 12
36 11
37 10
38 9
39 8
40 7
41 6
42 5
43 4
44 3
45 2
46 1
47 به بالا 0

پیشنهاد شغلی در کانادا

اگر بتوانید از طریق پیشنهاد شغلی یا جاب آفر کانادا اقدام کنید، امتیاز این بخش یعنی حداکثر 10 امتیاز از آن شما خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید توجه یک کارفرمای کانادایی را به خود جلب کنید تا بتوانید یک پیشنهاد شغلی تمام وقت با حقوق و به مدت حداقل یک سال داشته باشید. همچنین به عنوان یکی از شغل‌های موجود در لیست طبقه بندی مشاغل در کانادا در سطح A  یا B  قرار داشته باشد.

سابقه کار در امتیاز بندی کانادا

این بخش دارای حداکثر 15 امتیاز است. تجربه کاری‌تان اگر یک سال باشد، دارای 9 امتیاز، بین 2 تا 3 سال 11 امتیاز، بین 4 یا 5 سال 13امتیاز و بالاتر از 6 سال 15 امتیاز دارد. سابقه کار شما بر اساس کاری که در کانادا یا خارج از کانادا به صورت تمام وقت داشتید،  یا کاری که همراه با تحصیل‌تان انجام می‌دادید، همچنین داشتن شغل آزاد محاسبه می‌شود.

سابقه کار

امتیاز

1 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 9
2 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 11
4 سال سابقه کار در 10 سال گذشته 13
6 سال و بیشتر سابقه کار در 10 سال گذشته 15

انطباق پذیری

این مرحله دارای 10 امتیاز است تا در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید، آن را کسب خواهید کرد:

 • متاهل هستید و قصد دارید با همسرتان به کانادا مهاجرت کنید.
 • فامیل درجه یک یا دو در کانادا داشته باشید که حداکثر امتیاز آن 5 است.
 • سطح زبان همسرتان CB4 به بالا باشد. 5 امتیاز در این بخش خواهید داشت. آزمون زبان برای 2 سال معتبر است.
 • اگر قبلا خودتان یا همسرتان دوران تحصیل خود را در کانادا گذراندید حداکثر 5 امتیاز در این بخش از آن شما است.
 • اگر قبلا به مدت حداقل یک سال به صورت قانونی در کانادا کار کردید حداکثر امتیاز 10 دارید.
 • اگر همسرتان به مدت حداقل یک سال در کانادا کار کرده باشد، حداکثر امتیاز برای شما 5 خواهد بود.

معیار انطباق

امتیاز

سطح زبان همسر با حداقل CLB 4 5
سابقه تحصیل در کانادا 5
سابقه تحصیل همسر در کانادا 5
سابقه کار در کانادا 10
سابقه کار همسر در کانادا 10
داشتن فامیل در کانادا 5

مرحله دوم : جدول امتیاز مهاجرت به کانادا از 1200

در این مورد، امتیاز خود را باید از 1200 محاسبه کنید. ویژگی‌های این نوع امتیازدهی نیز مانند امتیاز 100 است. به این ترتیب:

فاکتور

افراد متقاضی متاهل

افراد متقاضی مجرد

سن 100 110
مدرک تحصیلی 120 تا 140 متغیر 120 تا 150 متغیر
تسلط بر زبان 150 160
تجربه کار در کانادا 70 80

سن

حداکثر امتیاز شما در این بخش برای مجردین 110  و متاهلین 100 است که بین 20 تا 29 سال است. بعد از آن بیشترین امتیاز متعلق به سنین 19 و 30 سال است. متقاضیان 18 سال و افراد در سنین 31 تا 43 سال به ترتیب افزایش سن، امتیاز کمتری کسب می‌کنند. افراد بالای 45 سال فاقد امتیاز در این مورد هستند.

سن

متقاضی متاهل

متقاضی مجرد

کمتر از 17 سال 0 0
18 90 99
19 95 105
20-29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
بیشتر از 45 0 0

مدرک تحصیلی

حداکثر 150 بوده که متعلق به مدرک تحصیلی دکترا است. مدرک تحصیلی لیسانس و ارشد به ترتیب 120 و 135 برای مجردین است.

سطح تحصیلات

متقاضی متاهل

همسر (متقاضی متاهل)

متقاضی مجرد

کمتر از دیپلم 0 0 0
دیپلم دبیرستان 28 2 30
دوره یکساله پس از دیپلم 84 6 90
دوره دو ساله پس از دیپلم 91 7 98
دوره سه ساله و یا بیشتر پس از دیپلم 112 8 120
دو یا بیشتر از دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از آنها پس از اتمام دوره سه ساله باشد. 19 9 128
فوق لیسانس یا دوره تخصصی کارورزی 126 10 135
دکترا 140 10 150

تسلط بر زبان

حداکثر امتیاز این بخش 160 است که مجموعا متعلق به سطح زبان اول شما در 4 مهارت زبان است. زبان اول برای افراد مجرد دارای حداکثر 34 امتیاز و برای افراد متاهل دارای 32 امتیاز است. یعنی امتیاز نهایی زبان به صورت مجموع هر 4 مهارت محاسبه می‌شود. برای مثال اگر سطح زبان شما در هر 4 مهارت نوشتن، خواندن، گوش کردن و صحبت کردن در سطح 7 باشد امتیاز این سطح 17 بوده و امتیاز شما 4 ×17 می‌شود.

سطح CLB

متقاضی متاهل

همسر (متقاضی متاهل)

متقاضی مجرد

سطح 3 و کمتر 0 0 0
سطح 4 یا 5 6 1 6
سطح 6 8 1 9
سطح 7 16 3 17
سطح 8 22 3 23
سطح 9 29 5 31
سطح 10 یا بالاتر 32 5 34

تجربه کار در کانادا

در این مورد حداکثر امتیاز 80 است که برای سابقه کار 5 سال یا بیشتر است. اگر تجربه کار در کانادا به مدت یک سال داشته باشید امتیاز شما 40 است.

اگر مجرد هستید امتیازها به صورت بالا محاسبه می‌شود. در صورتی که متاهل باشید از امتیازهای فوق 10 امتیاز برای شما کسر می‌شود.

میزان سابقه کار

متقاضی متاهل

همسر (متقاضی متاهل)

متقاضی مجرد

کمتر از 1 سال 0 0 0
1 سال 35 5 40
2 سال 46 7 53
3 سال 56 8 64
4 سال 63 9 72
5 سال 70 10 80

انطباق پذیری

حداکثر امتیازی که از مدرک تحصیلی، مدرک زبان و تجربه کار همسرتان می‌توانید به دست بیاورید، 40 امتیاز است.

 • در صورتی که همسرتان دارای مدرک تحصیلی ارشد یا دکترا است حداکثر امتیاز شما 10 است.
 • میزان تسلط زبان همسرتان برای شما حداکثر 5 امتیاز محاسبه می‌شود.

بنابراین تا اینجا در مورد ویژگی‌های انسانی در افراد مجرد حداکثر 500 امتیاز و در افراد متاهل 460 امتیاز  نیاز است. اما بخش دیگری که به آن نیاز است، در مورد مهارت‌های‌تان است. این بخش بر اساس دو دسته بندی صورت گرفته است:

 • دسته اول افرادی که دارای سابقه کار در کانادا نیستند

در این مورد با تقویت زبان رسمی می‌توانید از طریق تسلط زبان، مدرک تحصیلی و سابقه کار خارج از کانادا که دارید، توانایی خود را نشان دهید و امتیاز بالاتری بگیرید. درنتیجه اگر سابقه کار داخل کانادا ندارید، می‌توانید با تسلط بر روی مهارت‌های زبان و مدرک تحصیلی‌تان، امتیاز بالا بگیرید.

 • دسته دوم افرادی که دارای سابقه کار در کانادا هستند

در این مورد با سابقه کاری که دارید به همراه مدرک تحصیلی‌تان، و همچنین سابقه کار خارج از کانادا می‌توانید امتیاز کسب کنید. یعنی با سابقه کاری که دارید، با ارتقا مدرک تحصیلی و سابقه کار خارج از کانادا شانس خود را برای گرفتن امتیاز بیشتر می‌کنید.

حداکثر امتیاز در این بخش 100 امتیاز است.

نحوه محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری کانادا 2023

افرادی که تمایل دارند جهت کار و زندگی به کانادا مهاجرت کنند و دارای حداقل یکی از معیارهای این برنامه های مهاجرتی می باشند، می توانند رسماً تقاضای خود را از طریق ایجاد یک پروفایل اکسپرس اینتری مطرح نمایند.

سیستم اکسپرس اینتری از سال 2015 به عنوان یکی از روش‌های مهاجرت به کانادا راه‌اندازی شد که روال مهاجرت نیروی متخصص را سریع‌تر کرد. در این سیستم برای رشته شغلی و تحصیلی محدودیت نداشته و می‌توانید در هر زمینه‌ای که متخصص هستید، درخواست دهید.

در جدول امتیاز بندی اکسپرس اینتری کانادا، بر اساس ویژگی‌هایی همچون سن، تحصیلات، مدرک زبان و سابقه کاری به شما امتیاز داده می‌شود که حداقل امتیاز کسب شده شما باید 1200 باشد. یعنی ابتدا بعد از کسب امتیاز 67 ثبت نام اولیه‌تان در سایت اداره مهاجرت کانادا  انجام می‌گیرد و سپس اگر صلاحیت شما تایید شد، پروفایل خود را تشکیل می‌دهید و سراغ کسب امتیاز حداکثر 1200 می‌‌روید که به دو بخش 600 امتیازی تقسیم می‌شود.

بخش اول، امتیازات مربوط به مشخصات فرد متقاضی مانند سن، تحصیلات، تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه، سابقه کاری در داخل یا خارج از کانادا بستگی دارد. اگر این 600 امتیاز را دریافت کنید، 600 امتیاز دوم در صورتی به شما تعلق می‌گیرد که از یکی از استان‌های کانادا دعوت نامه داشته باشید.

در صورتی که تحصیلات بعد از دیپلم‌تان را به مدت حداقل یک ساله یا دو ساله در کانادا گذرانده باشید، امتیاز ویژه به شما تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر به مدت حداقل 8 ماه در کانادا دوره‌ی فنی حرفه‌ای گذرانده باشید، نیز امتیاز بیشتری خواهید گرفت.

برای دریافت 600 امتیاز اولیه پارامترهای زیر تاثیر زیادی در امتیازات شما دارد. پارامترهایی که در بالا به آن اشاره کردیم و همچنین اقامت اقوام درجه یک یا دو در کانادا از جمله این موارد است.

مراحل اکسپرس اینتری

بررسی صلاحیت متقاضی

حالا که به این مرحله رسیدید، اطلاعات اولیه خود را در سیستم وارد کرده و تمایل خود را برای مهاجرت به این کشور، اعلام می‌کنید. برای اینکه بتوانید ثبت نام خود را تکمیل کرده و نسبت به تکمیل پرونده اکسپرس اینتری اقدام کنید باید حداقل امتیاز این بخش را کسب کنید. حداقل امتیاز در اینجا یعنی 67 برای فدرال است. اگر امتیازات شما مطابق با روش‌های اکسپرس اینتری نباشد، طی چند ساعت پروفایل شما بسته شده و نامه ریجکت صادر می‌شود. اگر واجد شرایط باشید برای شما فایل نامبر صادر شده و وارد جمع متقاضیان در مرحله استخر (POOL) می‌شوید.

ورود به مرحله استخر

خب، تبریک می‌گوییم که به این مرحله رسیدید. در مرحله استخر اطلاعات خود را با دقت بیشتری در سیستم آنلاین اکسپرس اینتری وارد می‌کنید. در این مرحله به لیست اطلاعات مشاغل کانادا دسترسی خواهید داشت که در آن رزومه و اطلاعات خود را وارد می‌کنید. اگر پیشنهاد شغلی ندارید، در این لیست ثبت نام می‌کنید تا با یک کارفرمای کانادایی ارتباط بگیرید. در تمام این مراحل داشتن مدرک زبان انگلیسی و فرانسوی ضروری است. سپس به همراه سایر متقاضیان مانند خود، طبق یک سیستم طبقه بندی جدید، دسته بندی می‌شوید. امتیازبندی در این بخش بر اساس سه فاکتور ویژگی انسانی، فاکتورهای ترکیبی و مهارتی و پیشنهاد شغلی تعیین می‌شود.

ویژگی انسانی شامل سن، سطح تحصیلات، سطح زبان، سابقه کار در کانادا ، قابلیت انطباق است.

موارد ترکیبی که حداکثر 100 امتیاز دارد، دارای ترکیب مهارت‌های شما است. به این ترتیب که ترکیب سطح زبان و سطح تحصیلات‌تان 50 امتیاز، ترکیب سطح زبان و دارا بودن سابقه کار کانادایی تا 50 امتیاز، ترکیب سابقه کار در کانادا و خارج از کانادا تا 50 امتیاز و دارا بودن جاب آفر و سطح زبان نیز حداکثر 50 امتیاز دارد.

در سیستم اکسپرس اینتری شما به حداکثر 1200 امتیاز نیاز دارید.

امتیاز اکسپرس اینتری کانادا

ثبت درخواست پس از دریافت دعوتنامه

معمولا هر دو هفته یکبار اداره مهاجرت آمریکا متقاضیان را بر اساس امتیازاتی که کسب کردند، برای دریافت اقامت دائم دعوت می‌کند. دولت کانادا و کارفرمایان از استخر کاندیداها افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. کسانی که دارای امتیاز بالا و بهترین مهارت باشند و همچنین متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی از دولت کانادا باشند، جهت ارسال پرونده و مدارک مهاجر خود دعوت می‌شوند.

در این مرحله تکمیل بودن پروفایل‌تان می‌تواند در انتخاب شما توسط دولت فدرال، تاثیرگذار باشد. از زمان دریافت دعوت نامه از دولت کانادا تا 90 روز فرصت دارید تا درخواست اقامت دائم خود را ثبت کنید. در غیر این صورت پروفایل شما از سیستم حذف می‌شود.

صدور ویزا

پس از بررسی مدارک توسط افسر سفارت، در صورتی که تمام مدارک‌تان کامل باشد، دولت کانادا برای صدور ویزای شما اقدام می‌کند که این فرایند معمولا 6 ماه زمان می‌برد.

موارد زیر در طی کردن این مراحل کمک‌تان خواهد کرد:

 • برای بررسی ویزا حدود 8 ماه تا یک سال انتظار خود را آماده کنید.
 • برای اثبات سابقه کاری خود ارائه مدرک بیمه‌ای الزام نیست
 • در سیستم اکسپرس انتری فقط سطح تحصیلات شما مهم است و محدودیت رسته برایتان وجود ندارد.

در صورتی که با این سیستم(اکسپرس اینتری) دعوت شدید، اسکن کلیه مدارک‌تان را به اداره مهاجرت ارسال می‌کنید تا در صورت عدم داشتن مشکل امنیتی یا پزشکی، ویزای خود را دریافت کنید.

برای اخذ ویزای کانادا باید از تمکن مالی برخوردار باشید(حداقل 100 میلیون) که با نرخ دلار دولتی تغییر می‌کند.

با توجه به اینکه ثبت و بررسی امتیازها جهت اخذ ویزا نیاز به تخصص دارد و در صورتی که آشنایی کامل با این روال نداشته باشید، ممکن است انرژی، زمان و سرمایه شما به هدر رود. متخصصان ایران کانادا با ثبت حرفه‌ای اطلاعات شما و پیگیری مستمر، امکان اخذ ویزا را برایتان فراهم می‌کند. ضمن اینکه با وجود شرایط اکسپرس اینتری، بسیاری از افرادی که با سیستم قبلی نتوانستند اقدام کنند، با این روش امکان اقدام و اخذ ویزا برایشان فراهم شد.

© کلیه حقوق وب سایت برای ایران کانادا محفوظ بوده و کپی برداری مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد.

فرم پاپ آپ

برای دریافت مشاوره رایگان مهاجرتی فرم زیر را پر کنید.