لیست مشاغل مورد نیاز کانادا

لیست مشاغل کانادا

اقدام از طریق ویزای کاری یکی از کم هزینه‌ترین روش‌های اقامتی است که در قالب اکسپرس اینتری یا اسکیل ورکر می‌توانید از این طریق اقدام به مهاجرت کنید.

اگر قصد اخذ ویزای کاری یا مهاجرت از طریق کار دارید، می‌توانید لیست مشاغل مورد نیاز این کشور را در سایت خدمات مهاجرتی ایران کانادا به طور کامل بررسی کنید. اداره مهاجرت کانادا برای هر شغل، یک کد یا NOC در نظر گرفته است که برای شناسایی شغل از این کد استفاده می‌شود.

به عنوان مهاجری که قصد اقامت از طریق کار در این کشور دارید، ابتدا باید کد ناک‌هایی که در لیست مشاغل مورد نیاز کانادا تعیین شده است، پیدا کنید.

گروه اصلی مشاغل برای مهاجرت به کانادا

لیست ناک دارای پنج سطح O، A و B و C و D است که هر سال تغییر می‌کند. این سطح بر اساس مهارت لازم در هر شغل تعیین می‌شود.

مهارت O:  این دسته مربوط به مشاغل مدیریتی مثل مدیر رستوران، مدیر معدن یا حتی کاپیتان‌های کشتی‌های ماهیگیری و… جزو این دسته قرار دارند.

مهارت A: این دسته شامل شغل‌هایی می‌شود که نیاز به مدرک دانشگاهی دارد مثل پزشکی، مهندسی، معماری و …

مهارت B: در صورتی که قصد دارید سرآشپز یک رستوران شوید یا در زمینه لوله کشی فعالیت کنید، شغل شما در این سطح است. این سطح، شغل‌هایی را شامل می‌شود که اغلب تخصصی هستند و نیاز به مدرک دیپلم یا کارآموزی در این زمینه دارند مثل برق‌کشی.

مهارت C: در این دسته مشاغلی قرار می‌گیرد که نیاز به مدرک دبیرستانی دارند یا آموزش مخصوصی را در زمینه خاصی مثل رانندگی ماشین‌های سنگین، قصابی یا مشاغلی از این دست گذراندند.

مهارت D: این نوع متعلق به شغل‌هایی است که نیاز به آموزش لازم دارند و اغلب زحمت زیادی دارند. مثل کارگران نظافتی یا گارسون و…

به صورت کلی سیستم ارزیابی مشاغل آمریکا، مهارت‌های O،A  و B را در سطح مشاغل حرفه‌ای و تخصصی دسته‌بندی کرده است.

لیست مشاغل مورد تایید سیستم ناک را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

برای مشاهده مقاله جدول امتیاز مهاجرت به کانادا به این مطلب مراجعه کنید.

۰۰۱۱قانونگذارO
۰۰۱۲مدیران و مقامات ارشد دولتO
۰۰۱۳مدیران ارشد : مالی، ارتباطات و سایر خدمات اجتماعیO
۰۰۱۴مدیران ارشد : بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و عمومی و سازمانهای گروهی و عضویتیO
۰۰۱۵مدیران ارشد : تجارت، صادرات و سایر خدمات کمیته ملیO
۰۰۱۶مدیران ارشد : ساخت و ساز،حمل و نقل، تولید و خدمات رفاهیO
۰۱۱۱مدیران مالیO
۰۱۱۲مدیران منابع انسانیO
۰۱۱۳مدیران خریدO
۰۱۱۴سایر مدیران خدماتیO
۰۱۲۱مدیران بیمه، املاک و مستغلات و کارگزاران مالیO
۰۱۲۲مدیران بانک، اعتبارات و سایر مدیران سرمایه گذاریO
۰۱۲۴مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومیO
۰۱۲۵سایر مدیران خدمات تجاریO
۰۱۳۱مدیران شرکت های مخابراتیO
۰۱۳۲مدیران خدمات پستی و پیکO
۰۲۱۱مدیران مهندسیO
۰۲۱۲مدیران معماری و علومO
۰۲۱۳مدیران سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتO
۰۳۱۱مدیران مراقبت های بهداشتO
۰۴۱۱مدیران دولتی : توسعه سیاست های بهداشت و درمان اجتماعی و مدیریت برنامهO
۰412مدیران دولتی : تحلیل اقتصادی، توسعه سیاست و مدیریت برنامهO
۰۴۱۳مدیران دولتی : توسعه سیاست های آموزشی و مدیریت برنامهO
۰۴۱۴سایر مدیران در بخش مدیریت دولتیO
۰۴۲۱مدیران : آموزش دوره های متوسطه و آموزش حرفه ایO
۰۴۲۲مدیران مدارس و مدیران اجرایی دوره های ابتدایی و متوسطهO
۰۴۲۳مدیران در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و اصلاحیO
۰۴۳۱مامورین پلیسO
۰۴۳۲روسای آتش نشانی و افسران ارشد آتش نشانیO
۰۴۳۳افسران ماموریت های نیروهای مسلح کاناداO
۰۵۱۱مدیران کتابخانه، بایگانی، موزه و گالری هنرO
۰۵۱۲مدیران : انتشارات، انیمیشن و کارتون، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، هنرهای نمایشیO
۰۵۱۳مدیران برنامه های تفریحی، ورزشی و بدنسازی و خدماتO
۰۶۰۱مدیران فروش شرکتO
۰۶۲۱مدیران تجارت خرده فروشی و عمده فروشیO
۰۶۳۱مدیران رستورانO
۰۶۳۲مدیران خدمات اسکانO
۰۶۵۱مدیران در خدمات مشتری و شخصیO
۰۷۱۱مدیران ساخت و سازO
۰۷۱۲مدیران ساخت و نوسازی منازلO
۰۷۱۴مدیران عملیات و نگهداری تجهیزاتO
۰۷۳۱مدیران در بخش حمل و نقلO
۰۸۱۱مدیران در تولید منابع طبیعی و ماهیگیریO
۰۸۲۱مدیریت کشاورزیO
۰۸۲۲مدیریت باغO
۰۸۲۳مدیریت آبزی پروریO
۰۹۱۱مدیریت تولیدO
۰۹۱۲مدیریت خدماتO
۱۱۱۱حسابرس و حسابدار مالیA
۱۱۱۲تحلیلگر مالی و سرمایه گذاریA
۱۱۱۳کارگزاران اوراق بهادار، سرمایه گذاران بورس و واسطه های معاملات بازرگانیA
۱۱۱۴سایر مامورین مالیA
۱۱۲۱متخصصان منابع انسانیA
۱۱۲۲مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت بازرگانیA
۱۱۲۳مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومیA
۱۲۱۱ناظر، کارمندان عمومی و پشتیبانی اداریB
۱۲۱۲ناظر، کارمندان اداری مالی و بیمهB
۱۲۱۳ناظر، کتابخانه ، مکاتبات و کارکنان اطلاعات مرتبطB
۱۲۱۴ناظر، مشاغل مربوط به پست و توزیعB
۱۲۱۵ناظر، زنجیره تامین و پیگیری و مشاغل برنامه ریزی و هماهنگیB
۱۲۲۱افسران اداریB
۱۲۲۲معاونین اجراییB
۱۲۲۳مامورین نیروی انسانی و استخدامB
۱۲۲۴مدیر املاکB
۱۲۲۵مامورین و ناظران خریدB
۱۲۲۶برنامه ریزان کنفرانس ها و رویدادهاB
۱۲۲۷مامورین دادگاه و دادگستریB
۱۲۲۸ناظران بیمه اشتغال، مهاجرت، خدمات مرزی و عملکردیB
۱۲۴۱معاونین اداریB
۱۲۴۲معاونین حقوقی اداریB
۱۲۴۳دستیاران اداری پزشکیB
۱۲۵۱گزارشگران دادگاه، نسخه نویسان پزشکی و مشاغل مرتبطB
۱۲۵۲مشاغل مدیریت اطلاعات پزشکیB
۱۲۵۳تکنسین مدیریت بایگانی و سوابقB
۱۲۵۴مأمور آماری و مشاغل پشتیبانی تحقیقاتیB
۱۳۱۱تکنسین های حسابداری و حسابدارانB
۱۳۱۲بازرسان تعدیل کننده بیمه و مطالباتB
۱۳۱۳کارشناسان بیمهB
۱۳۱۴ارزیابB
۱۳۱۵گمرک، کشتی و سایر کارگزارانB
۲۱۱۱فیزیکدان و منجمA
۲۱۱۲شیمیدانA
۲۱۱۳زمین شناس و اقیانوس شناسA
۲۱۱۴هواشناس و اقلیم شناسA
۲۱۱۵سایر مشاغل حرفه ای در زمینه علوم فیزیکیA
۲۱۲۱زیست شناس و دانشمندان مرتبطA
۲۱۲۲متخصص جنگلداریA
۲۱۲۳نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزیA
۲۱۳۱مهندس عمرانA
۲۱۳۲مهندس مکانیکA
۲۱۳۳مهندس برق و الکترونیکA
۲۱۳۴مهندس شیمیA
۲۱۴۱مهندس صنعت و تولیدA
۲۱۴۲مهندس متالوژی و موادA
۲۱۴۳مهندس معدنA
۲۱۴۴مهندس زمین شناسیA
۲۱۴۵مندس نفتA
۲۱۴۶مهندس هوافضاA
۲۱۴۷مهندس کامپیوتر (به غیر از مهندسی نرم افزار و طراحان)A
۲۱۴۸سایر مشاغل مهندسیA
۲۱۵۱معمارانA
۲۱۵۲معماران منظرA
۲۱۵۳برنامه ریز شهری و کاربری اراضیA
۲۱۵۴نقشه بردار زمینA
۲۱۶۱ریاضیدان، آمارشناس و آمارگیرA
۲۱۷۱تحلیلگر و مشاوره سیستمA
۲۱۷۲تحلیلگر پایگاه داده و سرپرست دادهA
۲۱۷۳مهندس نرم افزار و طراحA
۲۱۷۴برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه های تعاملیA
۲۱۷۵طراح وب و توسعه دهندهA
۲۲۱۱تکنسین و کارشناس شیمیاییB
۲۲۱۲تکنسین و کارشناس زمین شناسی و معدنB
۲۲۲۱تکنسین و کارشناس زیست شناسیB
۲۲۲۲بازرس محصولات کشاورزی و آبزیانB
۲۲۲۳تکنسین و کارشناس جنگلداریB
۲۲۲۴مامور حفاظت و شیلاتB
۲۲۲۵تکنسین و متخصص مراتع و باغداریB
۲۲۳۱تکنسین و کارشناس مهندسی عمرانB
۲۲۳۲تکنسین و کارشناس  مهندسی مکانیکB
۲۲۳۳تکنسین و کارشناس مهندسی صنایع و تولیدB
۲۲۳۴برآوردگر ساختمانیB
۲۲۴۱تکنسین و کارشناس مهندسی برق و الکترونیکB
۲۲۴۲کارشناس خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی وتجاری)B
۲۲۴۳کارشناس و مکانیک سازه های صنعتیB
۲۲۴۴ابزار هواپیما ، مکانیک برقی و اویونیک ، تکنسین ها و بازرسانB
۲۲۵۱تکنسین و کارشناس معماریB
۲۲۵۲طراح صنعتیB
۲۲۵۳تکنسین و کارشناس طراحیB
۲۲۵۴تکنسین و کارشناس نقشه برداری زمینB
۲۲۵۵مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسیB
۲۲۶۱کارشناس و آزماینده غیر مخربB
۲۲۶۲بازرس مهندسی و مامور نظارتیB
۲۲۶۳بازرس در بهداشت عمومی و محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلیB
۲۲۶۴بازرس ساختمانیB
۲۲۷۱خلبان هوایی، مهندس پرواز و مربی پروازB
۲۲۷۲کنترل کننده ترافیک هوایی و مشاغل مرتبطB
۲۲۷۳افسر عرشه، حمل و نقل آبB
۲۲۷۴افسر مهندس، حمل و نقل آبB
۲۲۷۵کنترل کننده های ترافیک راه آهن و تنظیم کننده های ترافیک دریاییB
۲۲۸۱کارشناس شبکه های رایانه ایB
۲۲۸۲کارشناس پشتیبانی کاربرB
۲۲۸۳کارشناس آزمایش سیستم های اطلاعاتیB
۳۰۱۱هماهنگ کننده و ناظر پرستاریA
۳۰۱۲پرستاران بخش عمومی و پرستاران بخش روانیA
۳۱۱۱پزشک متخصصA
۳۱۱۲پزشک عمومی و پزشک خانوادهA
۳۱۱۳دندانپزشکA
۳۱۱۴دامپزشکA
۳۱۲۱اپتومتریستA
۳۱۲۲عینک سازA
۳۱۲۴مشاغل گروه پیراپزشکیA
۳۱۲۵سایر مشاغل تخصصی در تشخیص سلامت و درمانA
۳۱۳۱داروسازA
۳۱۳۲متخصص تغذیهA
۳۱۴۱شنوایی سنجی و آسیب شناس گفتار درمانیA
۳۱۴۲فیزیوتراپA
۳۱۴۳متخصصین کاردرمانیA
۳۱۴۴مشاغل حرفه ای دیگر در درمان و ارزیابیA
۳۲۱۱متخصص آزمایشگاه پزشکیB
۳۲۱۲متخصص آزمایشگاه پزشکی و دستیاران آسیب شناسB
۳۲۱۳کارشناس سلامت حیوانات و کارشناس دامپزشکیB
۳۲۱۴درمانگران تنفسی ، پرفیوژنست های بالینی و تکنسین های قلبی ریویB
۳۲۱۵تکنسین های پرتودرمانی پزشکیB
۳۲۱۶سونوگرافرB
۳۲۱۷تکنسین های قلب و فن آوری های تشخیصی الکتروفیزیولوژیکB
۳۲۱۹سایرتکنسین و کارشناسان پزشکی (غیر از بهداشت دندان)B
۳۲۲۱دندانسازB
۳۲۲۲متخصص بهداشت دندان و متخصص دندانB
۳۲۲۳کارشناس دندانپزشکی، تکنسین و دستیاران آزمایشگاهیB
۳۲۳۱بینایی سنجB
۳۲۳۲پزشك معالج سنتیB
۳۲۳۳کارشناس پرستار تجربیB
۳۲۳۴مشاغل پیراپزشکیB
۳۲۳۶ماساژ درمانگرB
۳۲۳۷سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابیB
۴۰۱۱استاد و مدرس دانشگاهA
۴۰۱۲معاون آموزشی و پژوهشی و مدرس دوره متوسطهA
۴۰۲۱مدرس کالج و دوره های شغلیA
۴۰۳۱معلم دوره متوسطهA
۴۰۳۲معلم مدرسه ابتدایی و مهد کودکA
۴۰۳۳مشاور آموزشیA
۴۱۱۱قاضیA
۴۱۱۲وکلا و صاحبان اسناد رسمیA
۴۱۵۱روانشناسA
۴۱۵۲مددکار اجتماعیA
۴۱۵۳مشاور ازدواج، خانواده و مشاغل مرتبطA
۴۱۵۴مشاورین دینی حرفه ایA
۴۱۵۵افسران عفو مشروط و مشاغل مرتبطA
۴۱۵۶مشاوران استخدامA
۴۱۶۱محققان، مشاوران و مسئولین برنامه های علوم طبیعی و کاربردیA
۴۱۶۲اقتصاددان و محقق و تحلیلگر سیاست اقتصادیA
۴۱۶۳افسران توسعه تجارت و محققان و مشاوران بازاریابیA
۴۱۶۴پژوهشگران ، مشاوران و مسئولان سیاست های اجتماعیA
۴۱۶۵محققان ، مشاوران و مسئولان سیاستهای سلامتA
۴۱۶۶پژوهشگران ، مشاوران و مسئولان سیاست آموزش و پرورشA
۴۱۶۷محققان تفریحی ، ورزشی و تناسب اندام ، مشاوران و مسئولان برنامهA
۴۱۶۸افسران برنامه منحصر به فرد برای دولتA
۴۱۶۹سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعیA
۴۲۱۱Paralegal  مشاغل مرتبطB
۴۲۱۲کارمندان خدمات اجتماعی و عمومیB
۴۲۱۴مربیان و دستیاران کودکانB
۴۲۱۵مربی معلولینB
۴۲۱۶سایر مدرسینB
۴۲۱۷سایر مشاغل مذهبیB
۴۳۱۱افسر پلیس (به جز مأمورین)B
۴۳۱۲آ‌تش‌نشانB
۴۳۱۳مقمامات غیر گماشته نیروهای مسلح کاناداB
۵۱۱۱كتابدارانA
۵۱۱۲نگهبان و متصدیA
۵۱۱۳بایگانیA
۵۱۲۱نویسندهA
۵۱۲۲ویرایشگرA
۵۱۲۳روزنامه نگارA
۵۱۲۵مترجم، مترجم شفاهیA
۵۱۳۱تهیه کننده ، کارگردان ، طراح و مشاغل مرتبطA
۵۱۳۲رهبر ارکستر ، آهنگساز و تنظیم کنندهA
۵۱۱۳۳نوازنده و خوانندهA
۵۱۳۴رقصندهA
۵۱۳۵بازیگر و کمدینA
۵۱۳۶نقاشان ، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمیA
۵۲۱۱کتابداران و تکنسین های بایگانی عمومیB
۵۲۱۲مشاغل فنی مربوط به موزه ها و گالری های هنریB
۵۲۲۱عکاسB
۵۲۲۲اپراتور دوربین فیلمبرداریB
۵۲۲۳تکنسین های گرافیکB
۵۲۲۴تکنسین های پخشB
۵۲۲۵تکنسین های ضبط صدا و فیلمB
۵۲۲۶سایر مشاغل فنی و هماهنگی در تصاویر متحرک ، پخش و هنرهای نمایشیB
۵۲۲۷پشتیبانی از مشاغل موجود در تصاویر متحرک ، پخش ، عکاسی و هنرهای نمایشی پشتیبانیB
۵۲۳۱اعلام کنندگان و سایر گویندگانB
۵۲۳۲سایر اجرا کنندگانB
۵۲۴۱طراحان گرافیک و تصویرگرانB
۵۲۴۲طراح داخلی و دکوراتور داخلیB
۵۲۴۳طراحان خلاق در زمینه تئاتر، مد و نمایشB
۵۲۴۴صنعتگر و متخصصB
۵۲۴۵تولیدکننده – پارچه ، چرم و محصولات خزB
۵۲۵۱ورزشکارB
۵۲۵۲مربیB
۵۲۵۳داوران و مقامات ورزشیB
۵۲۵۴رهبران برنامه و مربیان تفریحی، ورزشی و بدنسازیB
۶۲۱۱ناظران فروش خرده فروشیB
۶۲۲۱متخصص فروش فنی – تجارت عمده فروشیB
۶۲۲۲خریداران خرده فروشی و عمده فروشیB
۶۲۳۱کارگزاران بیمه و واسط معاملات بازرگانیB
۶۲۳۲نمایندگی املاک و مستغلاتB
۶۲۳۵نماینده فروش مالیB
۶۳۱۱سرپرستان سرویس غذاB
۶۳۱۲خانه دارB
۶۳۱۳سرپرستان اسکان ، مسافرت ، گردشگری و خدمات مرتبطB
۶۳۱۴سرپرستان خدمات  اصلاعات و مشتریB
۶۳۱۵سرپرستان نظافتB
۶۳۱۶سایر سرپرستان خدماتB
۶۳۲۱سرآشپزB
۶۳۲۲آشپزB
۶۳۳۱قصاب، گوشت و ماهی فروشان – خرده فروشی و عمده فروشیB
۶۳۳۲نانواB
۶۳۴۱آرایشگرB
۶۳۴۲خیاط پیراهن، خز فروشB
۶۳۴۳کفاش و کفش دوزB
۶۳۴۴تعمیرکاران ساعت و جواهرات و مشاغل مرتبطB
۶۳۴۵خیاط رومبلی و پرده و غیرهB
۶۳۴۶گرداننده مراسم تدفینB
۷۲۰۱پیمانکاران و سرپرستان ، ماشینکاری ، تشکیل فلز ، شکل دهی و معاملات و مشاغل مرتبطB
۷۲۰۲پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت برق و مشاغل ارتباطات از راه دورB
۷۲۰۳پیمانکاران و سرپرستان ، معاملات لوله کشیB
۷۲۰۴پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت نجاریB
۷۲۰۵پیمانکاران و سرپرستان ، سایر مشاغل ساختمانی ، نصب کننده ، تعمیرکار و سرویس دهندهB
۷۲۳۱ماشین کاران و بازرسان ماشینکاری و ابزارB
۷۲۳۲سازندگان ابزارB
۷۲۳۳کارگران ورق فلزB
۷۲۳۴سازنده دیگ بخارB
۷۲۳۵سازنده میلگردهای فلزی و ساختاریB
۷۲۳۶آهن کارB
۷۲۳۷جوشکار و اپراتورهای مربوط به دستگاهB
۷۲۴۱برق کار (به جز سیستم صنعتی و نیروگاهی)B
۷۲۴۲برقکار صنعتيB
۷۲۴۳برقکار سیستم های قدرتیB
۷۲۴۴کارگران خط برق و کابلB
۷۲۴۵کارگران خطوط مخابراتی و کابلB
۷۲۴۶کارگران نصب و راه اندازی ارتباطات از راه دورB
۷۲۴۷تکنسین های خدمات تلویزیون و نگهداری کابلB
۷۲۵۱لوله کشB
۷۲۵۲نصب و راه اندازی سیستم های آبپاش ، پرفیوژن و سیستم های آب پاشB
۷۲۵۳کمک نصاب گازB
۷۲۷۱نجارB
۷۲۷۲کابینت کارB
۷۲۸۱آجرچینB
۷۲۸۲بتن‌کارB
۷۲۸۳کاشی‌کارB
۷۲۸۴نصب کننده های دیواره های سخت و پلاستر و برشکارB
۷۲۹۱سقف‌سازB
۷۲۹۲شیشه‌گرB
۷۲۹۳عایق‌کارB
۷۲۹۴نقاشان و دکوراتورها (به جز دکوراتور داخلی)B
۷۲۹۵نصاب کف‌پوشB
۷۳۰۱پیمانکاران و سرپرستان ، تجارت مکانیکB
۷۳۰۲پیمانکاران و سرپرستان، خدمه تجهیزات سنگینB
۷۳۰۳سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبطB
۷۳۰۴ناظر ، عملیات حمل و نقل ریلیB
۷۳۰۵ناظر، حمل و نقل موتور و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینیB
۷۳۱۱مکانیک صنعتی و میلگردهای ساختمانیB
۷۳۱۲مکانیک تجهیزات سنگینB
۷۳۱۳مکانیک گرمایش ، برودتی و تهویه مطبوعB
۷۳۱۴مسئول راه آهنB
۷۳۱۵مکانیک هواپیما و بازرس هواپیماB
۷۳۱۶کمک مکانیکB
۷۳۱۸سازنده آسانسور و مکانیکB
۷۳۲۱تکنسین های خدمات خودرو ، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکارهای مکانیکیB
۷۳۲۲تعمیرکاران بدنه موتورB
۷۳۳۱مکانیک گرمایش روغن و سوخت جامدB
۷۳۳۲سرویس کننده و تعمیرکار لوازم خانگیB
۷۳۳۳مکانیک الکتریکیB
۷۳۳۴مکانیک موتورسیکلت ، همه وسایل نقلیه زمینی و سایرB
۷۳۳۵سایر تعمیرکارهای کوچک موتور و تجهیزات کوچکB
۷۳۶۱مهندسین لوکوموتیو راه آهن و محوطهB
۷۳۶۲هادی راه آهن و ترمزB
۷۳۷۱اپراتور جرثقیلB
۷۳۷۲دریل و بلستر – معدنکاری ، استخراج معادن و ساخت و سازB
۷۳۷۳دریل چاه های آبB
۷۳۸۱اپراتورهای چاپB
۷۳۸۴سایر تجارتها و مشاغل مرتبطB
۸۲۱۱ناظر ، درختکاری و جنگلداریB
۸۲۲۱ناظر ، معدن و استخراجB
۸۲۲۲پیمانکاران و سرپرستان ، حفاری و خدمات نفت و گازB
۸۲۳۱کارگران معدن تولید و توسعه زیرزمینیB
۸۲۳۲حفاری چاههای نفت و گاز ، سرویس دهنده ها ، آزمایش کنندگان و کارگران مرتبطB
۸۲۴۱اپراتورهای ماشین آلات جنگلیB
۸۲۵۲پیمانکار خدمات کشاورزی ، سرپرستان مزرعه و دامداران تخصصیB
۸۲۵۵پیمانکاران و سرپرستان ، محوطه سازی ، نگهداری زمین ها و خدمات باغبانیB
۸۲۶۱استادان و مامورین ماهیگیریB
۸۲۶۲ماهیگیرB
۹۲۱۱ناظر ، فرآوری مواد معدنی و فلزاتB
۹۲۱۲سرپرست نفت ، گاز و فرآوری مواد شیمیایی و آب و برقB
۹۲۱۳ناظر فرآوری مواد غذایی و نوشیدنیB
۹۲۱۴ناظر پلاستیک و محصولات پلاستیکیB
۹۲۱۵ناظر پردازش محصولات چوبی و جنگلیB
۹۲۱۷ناظران پردازش و تولید محصولات منسوجات ، پارچه ، پارچه ، خز و چرمB
۹۲۲۱ناظر ، مونتاژ وسایل نقلیه موتوریB
۹۲۲۲ناظر ، تولید الکترونیکB
۹۲۲۳ناظر ، تولید محصولات برقیB
۹۲۲۴ناظران ، مبلمان و لوازم جانبیB
۹۲۲۶ناظر ، سایر محصولات تولیدی مکانیکی و فلزیB
۹۲۲۷ناظر و مونتاژ دیگر محصولات تولیدیB
۹۲۳۱اپراتورهای کنترل و پردازش مرکزی ، فرآوری مواد معدنی و فلزB
۹۲۳۲اپراتورهای کنترل و پردازش مرکزی ، نفت ، گاز و فرآوری مواد شیمیاییB
۹۲۳۵اپراتورهای کنترل پالپ ، تهیه و پوشش بسته بندیB
۹۲۴۱مهندسان برق و اپراتورهای سیستمهای برقB
۹۲۴۳اپراتورهای تصفیه آب و فاضلابB

میزان حقوق مشاغل مورد نیاز کانادا چقدر است؟

میزان حقوق مشاغل کانادا

حقوق شما با توجه به رشته تحصیلی، جایگاه کاری، تخصص و سابقه‌تان متفاوت است.

 • طراحان توسعه وب و نرم افزار: این شغل که جزو پرطرفدارترین رشته‌ها محسوب می‌شود، مورد استقبال شرکت‌های فناوری و گروه تحقیق و توسعه وب و اپلیکیشن‌ها است. درآمد سالیانه این شغل 83 تا 99 هزار دلار است.
 • مدیر حساب: مدیر سرویس‌های بیزینسی جزو این دسته قرار دارند. درآمد این شغل سالیانه 75 تا 92 هزار دلار است.
 • تحلیل کسب و کار: شرکت‌های بزرگی که به دنبال تحقیق و توسعه برای کسب و کارهایشان هستند، به دنبال تحلیل‌گرانی هستند تا به کمک آن‌ها وضعیت کسب و کارشان را رونق دهند. این شغل درآمد سالانه 73 تا 87 هزار دلار دارد.
 • مدیر مهندس پروژه: درآمد یک مدیر پروژه در کانادا به طور میانگین سالانه 74 تا 92 هزار دلار است.
 • حسابدار: دومین شغل پردرآمد در کانادا حسابداری است که درآمد آن سالانه 63 تا 75 هزار دلار است.
 • فروش: یک شغل کارآمد در کانادا که متعلق به متخصصان فنی فروش، خریداران عمده، دلال‌ها، نمایندگان فروش، مسئول و مشاوران و … محسوب می‌شود که با درآمد سالانه 52 تا 64 هزار دلار خیلی از افراد را در زمینه‌های مختلف به کار می‌گیرد.
 • خدمات مشتریان: 37 تا 43 هزار دلار
 • اپراتور ماشین‌الات: ساعتی 16 الی 18 هزار دلار
 • نیروی کار به طور متوسط: ساعتی 15 الی 18 هزاردلار

پردرآمدترین مشاغل در کانادا

به طور متوسط درآمد کارکنان کانادایی حدود 952 دلار در هفته است. اما مشاغلی که در زیر اعلام شده حدودا سه برابر بیشتر از میانگین این میزان درآمد است.

 • دکتر متخصص:11.7-375 هزار دلار در سال
 • دندانپزشک: 53-213 هزار دلار در سال
 • پزشک عمومی: 58 – 310 هزار دلار در سال
 • وکیل: 48-146 هزار دلار در سال
 • مدیران ارشد مالی: 77- 129 هزار دلار در سال
 • خلبان: 35 – 146 هزار دلار در سال

مشاغل خانگی پردرآمد در کانادا

مشاغل خانگی پر درآمد در سایت flexjobs  ذکر شده است.

 • شغل‌های مربوط به امور کلینیکی مانند کارمند امور اداری، رهبر تیم نظارتی یا مشاور که درآمد سالانه 150 هزار دلار سالیانه دارند.
 • وکیل نظارتی: 117 تا 152 هزار دلار درآمد سالیانه
 • نویسنده یا ویراستار پزشکی: 110 تا 115 هزار دلار درآمد سالیانه
 • مدیر کیفی: 100 تا 175 هزار دلار در سالانه
 • مهندسین توسعه نرم افزار و ارتباطات: 100 تا 160 هزار دلار سالیانه

کم درآمدترین مشاغل در کانادا

 • متصدی بار یا گارسون: 11 دلار
 • میزبان هتل: 12 دلار
 • کارگر آشپزخانه: 13 دلار
 • کفاش و تعمیر کننده کفش: 13.65 دلار
 • صندوق داران: 13.95 دلار

در نظر داشته باشید استان‌هایی در کانادا مانند استان کبک، نوااسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و قسمت شرقی کانادا، پایین‌ترین دستمزد ساعتی را دارند.

نحوه کاریابی در کانادا به چه صورت است؟

بعد از ورود به کانادا باید برای دریافت شماره بیمه SIN اقدام کنید. سپس می‌توانید با مراجعه به سایت‌های کاریابی کانادا مثل  jobbank نسبت به یافتن کار موردنظر اقدام کنید. در برخی از این سایت‌ها می‌توانید به صورت مستقیم با کارفرما در ارتباط باشید. علاوه بر آن می‌توانید به نمایشگاه مشاغل در نزدیکی محل سکونت‌تان بروید . ضمن اینکه آژانس‌های کاریابی لیست خدمات اشتغال دولتی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا به طور مستقیم با کارفرما در ارتباط باشید.

17 مورد از شغل‌های پرطرفدار کانادا 2020

شغل های پرطرفدار کانادا

قاعدتا شما در کانادا فقط به دنبال پیدا کردن کار نیستید. بلکه به دنبال شغلی می‌گردید که هم از نظر سطح کاری و هم از نظر مالی ساپورت‌تان کند.

پرستار

به علت جمعیتی که رو به سن پیری و سالخوردگی می‌رود، نیاز پرستار در این کشور باعث شده این شغل یکی از بالاترین میزان درخواست را داشته باشد. دستمزد ساعتی برای این شغل 21 دلار است.

راننده کامیون

حمل و نقل کالاهای تجاری از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر باعث جذب نیروی جوان برای این شغل شده است. البته علاوه بر پرطرفدار بودن، جزو مرگبارترین شغل‌های کانادا محسوب می‌شود. درآمد این شغل ساعتی 21 دلار است.

مربی کالج یا فنی حرفه‌ای

اکثر افرادی که در کالج درس می‌دهند بالای سن 46 سال دارند و در مرز بازنشستگی قرار دارند. اگر به درس دادن علاقه‌مندید و در حرفه خاصی متخصص هستید می‌توانید این شغل را انتخاب کنید. میانگین درآمد ساعتی این شغل حدود 36 دلار است.

مشاور کسب و کار

بازار جهانی و کسب و کارها مدام در حال گسترش هستند. در این بین مشاغل برای پیشرفت و رقابت به دنبال مشاورانی هستند که در استخدام کارمند و سایر موارد، مشاور حرفه‌ای بدهد. در زمینه‌های مختلفی می‌توانید به عنوان یک مشاور با درآمد ساعتی 36.06 دلار، کسب درآمد کنید.

جوشکاری

یکی از آن شغل‌هایی است که بیشتر متقاضیان نیروی جوان را جذب می‌کند. جوشکارهایی که از سطح مهارت بالایی برخوردارند، فرصت شغلی بهتری دارند. میزان درآمد ساعتی این شغل حدود 24.75 دلار است.

کمک پرستار یا کاردرمان

جمعیت سالخورده، نیاز به مراقبت و خدمات درمانی دارند. در این بین، استفاده از کمک پرستارهای جوان، مورد استقبال کارفرمایان قرار گرفته است. پس اگر به پرستاری علاقه‌مندید، می‌توانید به صورت خانگی در این شغل فعالیت کنید. حقوق پرستاری به صورت ساعتی 26 دلار است.

فیزیوتراپ

مردم قصد دارند زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشته باشند. به این ترتیب سبک زندگی و طول عمر افراد میانسال افزایش پیدا کند. از طرفی بیمارستان‌ها نیز نسبت به درمان سرپایی بیماران، بیشتر راغب هستند. میزان درآمد فیزیوتراپ‌ها به طور میانگین ساعتی 23 دلار است که بالاترین تقاضا متعلق به شهر ساسکاچوان است.

مهندس نرم افزار یا طراح

رشد و گسترش فناوری اطلاعات و نرم افزار باعث شده تقاضا برای مهندسان نرم‌افزار بیشتر شود. اگر در حرفه طراحی و توسعه نرم افزار و سیستم تخصص دارید، می‌توانید با مدرک لیسانس به طور متوسط درآمد ساعتی 43.27 دلار داشته باشید.

مهندس هوا و فضا

اگر به دنبال یک شغل پردرآمد هستید، هوافضا می‌تواند نیازتان را تامین کند. از آن‌جایی که مقررات امنیتی و ناوگان هوایی کانادا در حال پیشرفت است، می‌توانید در بخش‌های مختلف طراحی، توسعه، نصب سیستم‌های هوایی در شرکت مشغول به کار شوید. درآمد این شغل ساعتی 43.23 دلار است.

برق صنعتی

برق یکی از شغل‌های پر درآمد و پر تقاضا محسوب می‌شود. اگرچه بهره‌برداری از گاز و تولید به طور خودکار انجام می‌شود منتها صنایع بیشتری به برق صنعتی نیاز دارند. می‌توانید به عنوان متخصص در این زمینه با نصب، تعمیر، طراحی تاسیسات، درآمد ساعتی 33.16 دلار به دست آورید.

خلبان هواپیما

جدا از خطوط هوایی و تجاری که خلبانان می‌توانند در داخل یا به صورت بین المللی پرواز داشته باشند، در بخش مسافر، معدنی، آتش نشانی، تجهیزات پزشکی نیز فرصتی برای متقاضیان جوان این شغل است. درآمد ساعتی این شغل 37.50 دلار است.

داروساز

به علت جمعیت سالخورده که نیاز به دارو دارند، تقاضا برای داروسازان واجد شرایط در کانادا افزایش پیدا کرده است. اگر داروساز هستید، از آن‌جایی که متخصصان داروساز نقش مهمی در سلامت بیماران دارند، با درآمد ساعتی 50.31 دلار می‌توانید در این شغل درآمد کسب کنید و به بهبود بیماران کمک کنید.

روانشناس

طی 5 سال آینده روانشناسی جزو مشاغل پرطرفدار است. با ورود به این شغل، به افرادی که با انواع و اقسام بیماری‌های عصبی و روانی دچار هستند کمک کرده و مشاوره بدید. متوسط درآمد این شغل ساعتی 39.56 دلار است.

تعمیرکار و لوله کش

با نوسازی کارخانه‌ها و تجهیزات صنعتی، نیاز به لوله کش و تکنسین‌های مربوطه نیز افزایش پیدا می‌کند. این شغل در زمینه مونتاژ، ساخت، نگهداری، عیب یابی، و تعمیر انواع سیستم درآمد متوسط ساعتی 36 دلار داشته باشید

برآوردگر ساخت و ساز

شرکت‌ها برای مدیریت روش‌ها و فعالیت‌های خود، نیاز به کنترل هزینه‌های خود دارند. این کاری است که برآوردگران، بودجه‌ها را برای انواع پروژه‌های ساختمانی محاسبه و برآورد می‌کند. درآمد متوسط ساعتی این شغل 29.81 دلار است.

تکنسین یا دستیار دامپزشکی

کانادایی‌ها نسبت به حیوانات خانگی خود علاقه خاصی دارند و حاضرند پول بیشتری برای مراقبت از آن‌ها بپردازند. متوسط دستمزد ساعتی 17.31 دلار است.

بینایی‌سنجی

بازار بینایی سنجی و محصولات ارتوپدی همچنان در حال افزایش است. به عنوان متخصص بینایی می‌توانید در سنجش شماره چشم افراد و تشخیص لنز مناسب و عینک به افراد کمک کنید. این شغل پرتقاضا ساعتی 24.00 دلار درآمد دارد.